Efektivnější spolupráce pro manažera

Z pohledu majitele firmy či manažera zodpovědného za tým vám určitě záleží na produktivitě a efektivitě práce vašich zaměstanců.

Vytvoření efektivní interní i externí komunikace je pro fungování týmů velmi důležitým krokem. Vzájemná komunikace a pravidelná setkání či sdílení informací přispívají ke správnému fungování každého podniku. Získejte přehled o možnostech, jak můžete využít nejmodernější technologie a zjistěte všechny výhody, které vám to přinesou.

Výhody řešení pro manažery

V současné době zaměstnanci nevnímají zaměstnání jako jedno místo, kde musí trávit pracovní čas každý den. Vyžadují mnohem více flexibility a možností, aby mohli pracovat odkudkoliv.


Moderní způsob fungování společnosti tak nutí manažery řešit požadavky zaměstnanců z důvodu povahy pracovní náplně, flexibilního pracovního času a rozmístění firemních poboček a zákazníků. Bez možnosti moderních nástrojů pro spolupráci a komunikaci čelí zaměstnavatelé i zaměstnanci situacím, které mohou vést k demotivaci a nesplněným cílům.

Možnost připojit se jakýmkoliv zařízením na cestách, z domu nebo z kanceláře kontaktovat kolegy, dodavatele nebo zákazníky kdykoliv a odkudkoliv. Takovýto přístup má několik výhod:

✔ Dostupnost a flexibilita

✔ Zefektivnění spolupráce

✔ Přehled o projektech

✔ Spokojenost zaměstnanců


Výhody řešení pro manažery

Společnosti Apple a Cisco umožní využívat služby Cisco na platformě iOS
Novinky

Společnosti Apple a Cisco umožní využívat služby Cisco na platformě iOS

Společnosti Apple a Cisco umožní využívat služby Cisco na platformě iOS. Umožní integraci ...
E-book: Síla podnikových nástrojů pro komunikaci a spolupráci
Více informací

E-book: Síla podnikových nástrojů pro komunikaci a spolupráci

V podnikání dnes firmy čelí několika výzvám: Rozmístění provozu, dodavatelů a ...
Tipy k dosažení efektivnější spolupráce
Blog

Tipy k dosažení efektivnější spolupráce

Když jde o sociální média, zaměstnanci jsou v dnešní době mimořádně aktivní. Týmy se ...

Connected Enterprise Report 2016

Stáhněte si Connected Enterprise Report 2016 od společnosti Dimension Data. Report obsahuje odpovědi manažerů z patnácti zemí. Najdete v něm trendy v oblasti spolupráce. Dozvíte se, jak snižovat náklady, zvyšovat produktivitu, zapojovat zákazníky a jak využívat nástroje ke komunikaci a spolupráci v reálném čase.


© 2019   |   Tato spolupráce je iniciativou společnosti Dimension Data a Cisco